Bemærk venligst at vi ikke afsender varer i uge 29, 30 & 31. God sommer!

Ansvarlighed

ER FLETTET IND I SIKA-DESIGNS HISTORIE

Rattan er et naturmateriale, som har været grundstenen i Sika-Design siden 1942. Vores mission er at producere møbler af materialer som belaster miljøet mindst muligt, og som vores kunder kan og vil have i mange år. Bæredygtighed er derfor flettet ind i vores DNA, og grøn omstilling er blevet et fast fokuspunkt hos Sika-Design.

Hensyn til miljø påvirker både hvilke modeller deres sættes i produktion samt valg af materialer, hvordan de forarbejdes og i sidste ende hvordan møblerne emballeres og transporteres. Vi har fravalgt kollektioner og produktkategorier, hvis vi ikke har følt, at vi kunne forsvare produktionen, transporten eller bortskaffelsen.

Vi har altid været dedikeret til disse idealer og har arbejdet systematisk med dem siden 2013. Derfor var vi sammen med vores søsterselskab de første møbelvirksomheder i Danmark til at opnå en ISO14001-certificering.

Materialer, produktion og genanvendelse

Vores vigtigste prioritet er, at vores møbler er produceret i en kvalitet, der kan holde i generationer og derved afskaffe behovet for hyppig udskiftning. Denne filosofi påvirker vores beslutninger vedrørende hvilke krav vi stiller til holdbarhed og styrke af de materialer, vi anvender i produktionen.

Efter endt brug har vi fokus på, at de materialer, vi bruger, skal kunne genanvendes. Derfor arbejder vi for, at vores produkter skal kunne skilles ad og sorteres i rene, genanvendelige råmaterialer.

Læs mere om vores materialer nedenfor.

Vores møbelproduktion i Indonesien

Vi producerer alle vores møbler i Indonesien. Det gør vi, fordi 80% af verdens rattan-ressourcer vokser i den indonesiske regnskov. I Indonesien har vi derfor den tættest mulige adgang til de bedste råmaterialer. Indoneserne er dygtige håndværkere og har en helt unik historie og årelang tradition for at flette smukke, detaljerede rattan-møbler. I dag fremstilles både vores rattan- og aluminiums-møbler ved brug af traditionelle metoder med håndkraft og ved hjælp af simple værktøjer.

Vi har et meget stort fokus på at undgå spild i vores produktion. Det gør vi, fordi det er sund fornuft, men også fordi det er en uundgåelig del af den indonesiske kultur. Vores indonesiske samarbejdspartnere har altid sat en ære i at genbruge hver en muligt stump eller rest fra produktionen.

Vores egen fabrik, såvel som vores øvrige samarbejdspartnere, bliver løbende auditeret. Vi stiller de samme høje krav til at de skal drives miljømæssigt og socialt ansvarligt – og fravælger de fabrikker, der ikke kan leve op til dette.

Emballage og transport 

Vores møbler distribueres fra vores lager i Danmark til vores europæiske markeder med lastbil. Til vores store eksportmarkeder som Australien, Sydafrika, Sydamerika og USA fragter vi vores møbler direkte med skib fra Indonesien til de enkelte markeder. Dermed undgår vi, at vores møbler kommer ud på en dobbelt rejse til og fra Danmark. Ved at sende direkte, er vi i stand til at reducere transporttiden såvel som vores CO2-aftryk.

Indonesere er helt utroligt kreative i forhold til hvordan en container kan pakkes, og der er absolut ingen spildplads. Mange af vores spisebordsstole er stabelbare og kan derfor pakkes meget plads-effektivt. Få af vores møbler pakkes i papkasser, der til gengæld er tilpasset det enkelte møbel.

Vores primære emballage består af pap, papir og plast, der alle efter endt brug kan genanvendes. Vi forbedrer løbende vores emballage og søger miljøvenlige løsninger, hvilket blandt andet har ført til, at vi har erstattet flamingo med cellepap. Vores primære fokus er dog at sikre en høj kvalitet af emballage for at undgå transport-skader og dermed dobbelt-transport.

Vores hovedkvarter på Fyn 

Sammen med vores søstervirksomhed var vi i 2013 de første møbelvirksomheder i Danmark til at opnå en ISO14001-certificering samt SA8000-certificering (nu erstattet af SMETA). Vi har igennem vores ISO14001-certificering forpligtet os til en bæredygtig og ansvarlig miljøpolitik samt et løbende fokus på at udvikle og forbedre disse forhold. I denne proces inddrages medarbejdere fra administration, produktion og lager via workshops og fællesmøder.

Vi har i mange år arbejdet målrettet med at reducere vores energiforbrug. I 2013 halverede vi vores forbrug, og har formået at fastholde niveauet lige siden. Derudover aftager vi overskudsvarme fra vores nabos produktion til at varme vores kontorer op.

I mere end 10 år har vi arbejdet struktureret med affaldssortering, noget der heldigvis i dag er en selvfølge. Størstedelen af vores affald, som er pap, plast og metal, kan genanvendes, og vi glæder os derfor over denne udvikling.

Socialt ansvar

På vores hovedkvarter består vores medarbejderstab af en skøn blanding af fuldtidsansatte, time-ansatte, personer med nedsat arbejdsevne og praktikanter. Det har altid været vigtigt for os at tage et socialt ansvar og bidrage til menneskers udvikling, hvad enten dette kræver opkvalificering, jobafklaring eller en deltidsansættelse. Dette giver for os god mening, da det gavner både samfundet, den enkelte medarbejder og vores arbejdsplads.

Vi er SMETA-certificeret, og har arbejdet systematisk med social ansvarlighed siden 2013. Dette fokus omfatter blandt andet vores ansattes sikkerhed og sundhed, og har ført til konkrete tiltag såsom markering af maskiners arbejdsområder på vores lager, etablering af ventilation i vores produktion samt undervisning af medarbejder-repræsentanter i ergonomiske arbejdsstillinger.

En SMETA-certificering har ikke en natulig udløbsdato, men vi har valgt at blive re-certificeret hvert andet år for at sikre vores ansattes arbejdsmiljø og kontinuerligt holde os opdateret på mulige forbedringer. Vores certificering stiller desuden krav til vores produktion i Indonesien og Litauen, der ligeledes er forpligtet til at sikre ordentlige arbejdsforhold. Læs mere om vores certificeringer og forpligtelser nedenfor.

Vi er en del af FN's Global Compact. Dette er en frivillig forpligtelse til at implementere universelle bæredygtigheds-initiativer baseret på 10 principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption.

Sika-Design er certificeret ISO 14001:2015 af DNV-GL. Denne internationale standard sætter en ramme for, at vi løbende kan beskytte miljøet og reagere på skiftende miljøforhold i balance med socioøkonomiske behov.

Sika-Design er revideret af DNV-GL: SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). Dette er verdens mest brugte etiske revisionsformat og hjælper os løbende med at sikre arbejdsstandarder samt sundhed og sikkerhed for medarbejderne i vores forsyningskæde.

Vi støtter op om FN's mål for bæredygtig udvikling. Som møbelproducent mener vi, at vores største bidrag opnås ved at arbejde målrettet med mål nr. 8 og 12, der omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Dette arbejder vi systematisk med for at sikre en bedre fremtid.

Find produkt